• Wanneer wordt vakantiegeld meestal betaald?: In mei.
  • Wanneer moet het uiterlijk zijn betaald? In juni, dus uiterlijk 1 juli.
  • Wat als de werkgever normaal altijd uitkeert in mei maar het nu in juni wil doen? Dat mag, maar moet wel tijdig worden gemeld.
  • Wat als het ook in juni niet betaald kan worden?  Dan moet je tijdig met de medewerkers een afspraak maken over latere betaling, of gespreide betaling.
  • Hoe? : Goed uitleggen waarom het even niet anders kan. Liquiditeitsproblemen zijn een goede reden voor een uitstelvoorstel.
  • Verbindt de wet voorwaarden aan zo’n afspraak?  Ja, de afspraak moet schriftelijk met de werknemer worden overeengekomen. En: vakantiegeld moet minstens één keer per kalenderjaar worden uitgekeerd.
  • Mag een afspraak over uitstel ook alleen met de ondernemingsraad worden gemaakt? Nee. Wat als er in juni nog niet is betaald terwijl er géén afspraak is over uitstel? Dan heeft de werknemer een vordering inclusief rente en een wettelijke verhoging.
  • Als iemand uit dienst gaat, wanneer moet het dan betaald worden? Bij het einde van het dienstverband moet vakantiegeld worden uitgekeerd. Waren werkgeversverenigingen niet met de vakbonden bezig over een versoepeling? Ja, maar dat heeft niet tot nadere afspraken geleid.

Bron: Hans Kamerbeek van Kamerbeek Advocaten
https://www.kamerbeek.nl