HR Consultancy

De schaarste aan personeel zal de komende tijd onze bestaande arbeidsmarkt en de arbeidsverhoudingen grondig gaan beïnvloeden. Door de gestage vergrijzing van de bevolking zullen massaal veel personen de actieve arbeidsmarkt verlaten. Anderzijds is het aantal nieuwe krachten die zich aanbieden onvoldoende om de groep gepensioneerden kwantitatief en kwalitatief in te vullen. Ondanks de vele acties van alle betrokken actoren (overheid, belangenverenigingen, werkgevers, …) zal elk bedrijf of organisatie toch een aangepast HR-beleid dienen te implementeren.

Kunnen wij meedenken?

Ondersteuning voor de organisatie

Care4Careers heeft een enorme expertise inzake duurzame inzetbaarheid, talent management, competentie management en is graag sparring partner van de afdeling HR om deze programma’s in te zetten. Zowel bij instroom, doorstroom als uitstroom van medewerkers kunnen wij de organisatie ondersteunen en maatwerk leveren bij het beantwoorden van de volgende vragen.

INSTROOM

 • Waar bevinden zich de jonge afgestudeerde en gemotiveerde medewerkers van de toekomst?
 • Hoe pakt u het aan om ze te winnen voor uw organisatie?
 • Welke competenties hebben ze aan boord.?
 • Wat zijn hun arbeidsvoorwaarden?
 • Hoe kunt u nieuwe medewerkers aan uw organisatie verbinden?
 • Hoe Agile is uw organisatie?

DOORSTROOM

 • Hoe motiveert u uw medewerkers?
 • Wat verwachten uw huidige medewerkers van uw bedrijf?
 • Wie van uw medewerkers zijn uw toekomstige leidinggevenden, wat kunnen ze en wat niet?
 • Hoe laat u de verschillende generaties met verschillende doelstellingen en levensverwachtingen vlot samenwerken?
 • Zijn uw medewerkers klaar voor de baan van morgen?
 • Heeft u aandacht voor vitaliteit en de verschillende levensfases van uw medewerkers?

UITSTROOM

 • Hoe organiseert u de kennisoverdracht tussen bijna gepensioneerden en jongere werknemer?
 • Hoe ziet u uw uitstroombeleid er uit?
 • Zijn uw medewerkers klaar voor de baan van morgen?

Loopbaanscan

Care4Careers biedt organisaties ook de mogelijkheid om voor (een deel van) de medewerkers in het kader van duurzame inzetbaarheid een loopbaanscan in te zetten.

Een loopbaanscan is een foto van de loopbaan op dat moment en helpt de medewerker bewust te worden van zijn of haar mogelijkheden. De scan een kort traject waarbij op medewerkers basis van hun eigen vraag onderzoeken wat hun talenten, de sterke en minder sterke persoonlijke en professionele kwaliteiten en passende beroepssectoren zijn.

In het traject staan de volgende vragen centraal : “Wie ben ik, waar sta ik, wat drijft me, wat zijn mijn kwaliteiten en belangrijke waarden in mijn werk en waar wil ik naar toe?“

Door gesprekken, testen en opdrachten wordt samen met de loopbaancoach een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak en de inzichten zijn het eindproduct van het traject. De bedoeling is dat vanuit dit plan van aanpak de volgende stappen worden bepaald. Dat kan voor ieder individu verschillend zijn.

Care4Careers heeft goede ervaring met het uitzetten van de loopbaanscan voor grote groepen medewerkers. Wij kunnen het hele proces van het begin tot het eind begeleiden en zorgen voor goede communicatie en rapportage. En dat tegen een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

Hoe gaan wij te werk?

COMPETENTIE MANAGEMENT

Efficiënt competentiemanagement maakt duidelijk welke competenties nodig zijn om de verschillende functies binnen een organisatie uit te voeren en geeft tegelijkertijd aan op welke wijze deze competenties kunnen worden toegepast en ontwikkeld worden door de medewerkers.

Competentiemanagement vormt de basis voor de processen zoals werving en selectie, integratie van nieuwe medewerkers, kennismanagement, … Deze ondersteunen de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers gedurende heel hun loopbaan.

Care4Careers biedt u oplossingen voor:

 • Het opstellen en integreren van competentiemodellen.
 • Het ontwerpen en implementeren van competentiewoordenboeken.
 • Het aanmaken van functie- en/of competentieprofielen, functieomschrijvingen

TALENT MANAGEMENT

Doelstelling van Talent Management is ervoor te zorgen dat medewerkers op het juiste moment op de juiste positie binnen de organisatie werkzaam zijn. Dit zorgt ervoor dat medewerkers gemotiveerd kunnen blijven en dat hun potentieel zo goed mogelijk wordt ingezet.

Care4Careers kan organisaties steunen bij het in kaart brengen van de medewerkers. Dit kan aan de hand van development- & assessmentcenters, maar ook op meer eenvoudige wijze samen met het management in de Performance Potential Matrix onderverdeeld worden. Door deze methode krijgt het management inzicht in bijvoorbeeld de “High Potentials” maar ook de “Solid Contributors” waardoor een voor elke groep passend HR beleid opgesteld kan worden.

Schakel onze ervaren HR consultants in voor een vrijblijvend gesprek over ons HR maatwerk voor organisaties.

LEVENSFASE BEWUST HR BELEID

Levensfase bewust HR beleid richt zich op optimale en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.

Voor het realiseren van een levensfase bewust HR beleid is het van belang om goed inzicht te hebben in de verschillende generaties die nu op de werkvloer aanwezig zijn. Hun behoeften, ambities en verwachtingen perspectieven lopen nogal sterk uiteen. Bij iedere levensfase horen andere verwachtingen en zingeving in het werk.

Door rekening te houden met de verschillen, blijven medewerkers langer optimaal inzetbaar en worden onnodige conflicten voorkomen.

Care4Careers beschikt over de nodige kennis en vooral ervaring in het omgaan met verschillende levensfases van werknemers binnen een organisatiestructuur.

Wij kunnen u helpen met o.a.:

 • Het in kaart brengen van de verschillende groepen, hun verwachtingen en loopbaandoelstellingen binnen uw organisatie.
 • Het formuleren van aanbevelingen per levensfase inzake instroom, doorstroom en uitstroom.
 • De optimale inzet van de juiste personen op de juiste plaats.

Care4Careers voor jou

Wij zijn een bekwaam en bevlogen adviesbureau gericht op de groei en ontwikkeling van mensen en organisaties. Wij werken in heel Nederland en zijn verbonden aan Careerpartners International.