Reintegratie

Reintegratie spoor 2 (2e spoor) is van toepassing als een medewerker (langdurig) ziek is en zijn of haar eigen werk niet meer in zijn volledigheid kan doen. De bedrijfsarts stelt een belastbaarheidsprofiel (FML) op en de arbeidsdeskundige onderzoekt of op basis hiervan gezocht moet worden naar ander werk bij een andere werkgever. Dit kan zijn na het eerste ziektejaar of wanneer het al eerder duidelijk is dat terugkeer in het eigen werk niet meer mogelijk is. Tijdens een reintegratie traject heeft Care4Careers de taak om de werknemer zo snel mogelijk weer naar een nieuwe werkgever te begeleiden. Daarnaast stelt de loopbaancoach een compleet UWV-proof reintegratie dossier op, nodig voor een aanvraag WIA bij het UWV. De begeleiding vind altijd plaats tot Einde Wachttijd (EWT, 104 weken ziekte) in de buurt van de woonplaats van de medewerker. Een belangrijk onderdeel van re-integratie spoor 2 is de voelbare ondersteuning die de medewerker en werkgever ontvangen vanuit Care4Careers.

Wat past bij jou?

Wat zijn de voordelen van re-integratie spoor 2 bij Care4Careers?

Een reintegratie spoor 2 traject bij Care4Careers biedt vooruitzichten en helpt deze te verduidelijken. Wij begeleiden en adviseren en zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en wetgeving. Tijdens een traject groeit het zelfvertrouwen en komt er hernieuwde energie en motivatie naar boven doordat vooral naar de mogelijkheden wordt gekeken. Hierdoor wordt het makkelijker om de draad weer op te pakken. 

Care4Careers geeft net dat ene zetje dat nodig is. Wij helpen en adviseren gedurende het gehele reintegratietraject en gaan hierbij pragmatisch te werk. Onze coaches zijn specialisten op het vlak van reintegratie spoor 2. Wij ondersteunen bij alle facetten van het reintegratietraject. Van professioneel advies tot het verwerven van een nieuwe baan.

VOOR MEDEWERKERS

Medewerkers die om welke reden dan ook hun eigen werk niet meer (in volledigheid) kunnen uitvoeren. We begeleiden in het proces van afscheid nemen van het eigen werk en motiveren de medewerker om actief naar de toekomst te kijken en op zoek te gaan naar nieuw werk.  We leveren maatwerk en kijken hierbij vooral op wat nog wel kan (mogelijkheden) en minder op wat niet meer kan (beperkingen).

VOOR WERKGEVERS

Voldoet uw dossier aan de regels van het UWV? Laat het nu checken door onze deskundigen. Wij kijken mee in de rapportages van de arbodienst, arbeidsdeskundige, spoor 2 begeleiders en andere deskundigen. Met onze expertise en ervaring zijn wij in staat een koppeling te maken tussen alle losse deskundigen die tijdens 104 weken verzuim ingeschakeld worden.

Dus ziet u door de bomen het bos niet meer of heeft u twijfels of het gegeven advies wel de juiste richting is dan lichten wij het dossier voor u door en u krijgt praktische handvatten op welke punten u het dossier kan laten aanvullen en welke zaken u beter kunt weglaten. Ook krijgt u gericht advies en ondersteuning over het aansturen van de professionals zoals Arboarts, re-integratiebedrijf etc.

Wij richten ons daarbij op de volgende punten:

-tijdigheid en inhoud van de probleemanalyse (arbodienst) en plan van aanpak (werkgever en werknemer);
-gericht advies of een bijstelling noodzakelijk is;
-meekijken en advies (tips) of alle mogelijkheden voldoende ingezet en benut zijn;
-inhoudelijke toetsing van het (re-integratie) spoor 2 dossier, tekstueel en op in te zetten stappen;
-hulp bij het omschrijven van motivatie over de genomen stappen (waarom heeft u iets wel of juist niet gedaan);
-interpretatie en opvolgen van een deskundigen oordeel door UWV.

Schakel onze re-integratie- en verzuimspecialist in om dossieronderzoek te doen en u te adviseren over de te nemen stappen.

Care4Careers voor jou

Wij zijn een bekwaam en bevlogen adviesbureau gericht op de groei en ontwikkeling van mensen en organisaties. Wij werken in heel Nederland en zijn verbonden aan Careerpartners International.